ČEBELJA DRUŽINA

V normalno razviti čebelji družini živi ena matica, približno 1000 trotov in največ 60000 čebel delavk. Pozimi trotov ni, število delavk pa se zmanjša na 6.000 - 10.000. Matica živi do 5 let. Troti pomladi živijo približno 25 dni, poleti ob boljši hrani pa do 3 mesece. Čebele delavke pomladi in poleti živijo 3 - 5 tednov, odvisno od intenzivnosti nabiranja medičine. Zimske čebele pa preživijo do 5 mesecev dokler pomladi ne vzgojijo novega zaroda in nato umrejo.
MATICA
je kraljica v čebelji družini in ima nalogo, da zalega jajčeca. Iz oplojenih jajčec se razvijejo čebele delavke, iz neoplojenih pa troti. Matica se razvije iz oplojenega jajčeca, kakor čebele delavke s to razliko, da je ona določena za samico. To se zgodi zaradi hranjenje matice z matičnim mlečkom ko je v fazi žerke.
Matica je dvakrat večja od čebele, dolžina njenega telesa je do 30 mm, teža neoplojene matice je do 210 mg, oplojene pa do 300 mg.
Matica
Matica
Največji del predstavlja zadek, v kateremu sta dva izredno razvita jajčnika. Matica v 24 urah položi tudi do 2.500 jajčec, katere so težja kot pa ona sama. Da bi lahko polagala jajčeca se mora matica oploditi. Matica po 6 -10 dneh od poleganja spolno dozori, nakar se odpravi na svadbeni let na območje kjer se nahajajo troti, trotovišče. Telo matice in feromoni, ki jih oddaja v zraku, vzbujajo pri trotih močno spolno slo. Za matico leti veliko trotov z eno samo željo, da jo oplodijo. Matica leti na poročni let in šele ko dobi potrebno količino sperme se vrača v panj, kjer nadaljuje svoje poslanstvo zaleganje jajcec.
Na začetku čebelarske sezone je število izleženih jajčec majhno, kajti čebele so v zimskem gnezdu, zunanje temperature pa so hladne. Zvišanje temperature, začetek vnosa nektarja in cvetnega prahu v panj sili čebeljo družino, da pospeši svojo aktivnost. Čebele začnejo pospešeno hraniti matico, katera zalega vedno več jajčec. V eni aktivni sezoni zaleže matica približno 200.000 jajčec. Število zaleženih jajčec je odvisno od moči čebelje družine, od letnega obdobja, vremenskih pogojev, količine medu in cvetnega prahu, površine satja, kvalitete matice itd. Intenzivnost zaleganja matice regulirajo čebele delavke. Te hranijo matico in pripravljajo celice za polaganje jajčec. Zaleganje enega jajčeca traja približno 10 sekund. Čebelja družina ima samo eno matico. Čebele vzrejajo matice zaradi treh nagibov:
 • ob rojenju
 • (rojevi matičniki),
 • pri preleganju
 • (prelegalni matičniki) in
 • pri izgubi matice
 • (zasilni matičniki).
  Matica živi celo do pet let, vendar smo jo prisiljeni zamenjati vsaki dve leti, če hočemo imeti močne družine.
  Razvojni ciklus matice - z klikom na sliko se slika poveča!
  Razvojni ciklus matice
  z klikom na sliko se slika poveča
  ČEBELA DELAVKA
  Za poznavalce tudi Apis Mellifera Carnica. Včasih zamenjajo našo čebelo z italijansko čebelo - Apis Mellifera Ligustica, ki ima enega ali več obročkov na zadku rumene barve. Našo čebelo imenujemo SIVKA, ker je po celem trupu poraščena s sivimi dlačicami.
  Čebela Kranjska sivka Apis Mellifera Carnica
  Čebela Kranjska sivka - Apis Mellifera Carnica
  Prve čebele so se na Zemlji pojavile že pred 35-40 miljoni leti. Te čebele so bile samotarke, ki so opravljale nalogo opraševanja prvih cvetočih rastlin. Takšno udomačeno življenje kot ga imajo danes, pa so začele živeti pred približno 30 mil. let. Njihov način življenja, navade in potrebe se praktično niso spremenili do danes.
  Čebela na cvetu
  Čebela na cvetu
  Čebelam delavkam pa ostane vse delo, ki se prične takoj po rojstvu in traja vse do smrti. Delo čebel se razlikuje glede na starost in je točno določeno kdo bo kaj postoril. Čebelja družina za svoje potrebe nabere in porabi na leto do 100 kg medu in do 30 kg cvetnega prahu. Čebelar jim sme vzeti le višek pridelka! Kakšen je ta višek pridelka pa je odvisno, kako bogate so paše v naravi in kako je čebelar skrbel za svoje čebele, že od jeseni naprej. Čebele morajo za kilogram medu obiskati par sto tisoč cvetov. ZATO ŠE KAKO VELJA LJUDSKI REK "SI PRIDEN KOT ČEBELA."
  Čebela pri delu
  Čebela pri delu
  TROTI

  so samci. Družina začne z vzgojo trotov v drugi polovici pomladi. Število trotov v družini je odvisno od moči družine in velikosti trotovskega satja. V običajni družini je na višku razvoja približno 1000 trotov. Troti v panju nimajo posebnega dela; grejejo zalego in so pomembni za normalno ravnotežje v družini. Pomembni so za selekcijo, saj prenašajo dedna lastnosti na potomce in sicer v prvi generaciji na matice in čebele, v drugi pa na trote. Po zadnji paši čebele izvržejo trote iz panjev, tako da v družini preko zime ni trotov. Trot ima debelo telo, velika krila, okroglo glavo in dobro razvite oči. Dolžina trota znaša slabih 20 mm, teža pa je približno 200 mg, nima žela, in rilček mu je zelo kratek. Troti živijo približno 60 dni. Iz panja izletijo po desetih dneh, ko so spolno zreli.