ZNAMENITOSTI NAŠE OBČINE

Zgodovina našega Rogatca sega kar nazaj v preteklost.
Srednjeveški Rogatec je dobil Trške pravice že nekje med 14. in 15. stoletjem torej že kar nekaj stoletij nazaj...
Danes je naša občina Rogatec najbolj poznana po:

MUZEJU NA PROSTEM

Muzej je nastal prvotno kot rojstna hiša našega rojaka - pesnika Jožeta Šmita, kasneje pa so ga vodilni možje občine skupaj s TIC Rogatec zelo razširili.
Stoji ob križišču cest med Rogatcem in Ptujem ter Majšperkom.
Hiša viničarjev
Hiša viničarjev
Štala - Hlev - gospodarsko poslopje
Hlev - gospodarsko poslopje
Na območju muzeja je moč videti več izvirnih objektov:
  • stanovanjsko hišo iz starih časov
  • štalo - gospodarsko poslopje
  • štepih - vodnjak čaplja
  • stari čebelnjak
  • viničarsko hišo
  • kovačijo
  • pojato in
  • staro trgovino iz začetka 20. stoletja.
Stanovanjska hiša
Stanovanjska hiša

DONAČKI GORI

Za Rogatcem se dviga v nebo visoka Donačka gora - Štajerski Triglav.
Donačka gora
Pogled na Donačko goro
Križ na Donački gori
Križ na Donački gori
Ima svojo značilno obliko treh vrhov. Na srednjem je postavljen velik križ sezidan iz kamenja. Z vrha Donačke gore je ob lepem vremenu zelo lep razgled po okoliških krajih, vse do Maribora, Ptujskega polja in na del hrvaškega Zagorja.
Gozdovi v območju Donačke gore so zaščiteni, kot naravni rezervat.

DVORECU STRMOL IN GRADU ROGATEC

Dvorec Strmol leži nad levim delom trga, zgrajen je bil v 15. stoletju.
Dvorec je lepo obnovljen z večnamenskimi prostori, med ostalim tudi s poročno dvorano.
Grad Rogatec leži nad desnim delom trga nad cerkvijo sv. Jerneja in je v ruševinah.
Zgrajen je bil v 11. stoletju.

CERKVI Sv. JERNEJA

Nad trgom stoji mogočna farna cerkev sv. Jerneja iz 18. stoletja. Prvotna cerkev je bila postavljena na drugi lokaciji že v 14. stoletju.
Malce desno še višje pa cerkev sv. Hiacinte, ki je bila zgrajena prav tako v 18. stoletju.
Cerkev sv. Hiacinte
Cerkev sv. Hiacinte

MARIJINEM KIPU V TRGU

Sredi trga stoji lep Marijin kip, ki je bil postavljen v 17. stoletju, ko je v teh krajih morila Bolezen tistih časov - kuga.

IZVIRU REKE SOTLE

Za mejno reko Sotlo je verjetno slišal že vsak Slovenec. Reka izvira pod grebenom kjer mejijo tri občine, Rogaška, Žetalska in občina Macelj iz sosednje Hrvaške.
Na mestu izvira je urejen manjši studenec , do njega vodi lepo markirana planinska pot.
Studenec pri izviru
Studenec pri izviru
Markirana pot
Markirana pot

MEJNEM PREHODU ROGATEC

Iz starejše zgodovine pa moramo omeniti:

KAMNOSEŠTVO

Zelo pomembno vlogo v razvoju naših krajev je imelo kamnoseštvo, ki sega v 17. stoletje. V kar nekaj kamnolomih v Logu,
Eden izmed kamnolomov
Eden izmed kamnolomov
Miza - izdelek iz kamnoloma
Miza - izdelek iz kamnoloma
so zase in za svoje družine služili kruh naši stari očetje in še starejši. Izdelki iz ročno klesanega kremenovega peščenjaka so bili poznani daleč naokoli.
Mojstri svojega poklica so izdelovali od najmanjših brusnih kamnov, do velikanskih brusov, ki so jih morali do železnice v Dobovcu voziti z lesenimi vozovi v katere so bili vpreženi od dva do trije pari volov.
V potoku , ki teče mimo naše domačije so še danes vidni sledovi koles, ki so se zarezala globoko v kamnito potočno strugo.
Ostanki vožnje z vozovi
Ostanki vožnje z vozovi

Kasneje so že za svoj transport uporabljali ozkotirno železnico, po kateri so ročno potiskali vagončke navkreber, nazaj proti dolini so pa morali kar močno zavirati, da jim ni ušel vagon s tovorom v dolino.
Ker je bilo klesanje kamna zelo naporno delo, zaradi kamnitega prahu, ki se je kopičil v pljučih kamnosekov pa je umrl marsikateri možakar v svojih mlajših letih so v prejšnjem stoletju kamnolome zaprli.
Spomini nanje pa še vedno živijo.

STARA GLAŽUTA

V Trličnem blizu izvira reke Sotle je v začetku prejšnjega stoletja delovala stara glažuta, ki je bila predhodnica današnjim tovarnam stekla Vetropak na HR in Steklarna v Rogaški Slatini.