PREPREČEVANJE ČEBELJEGA ROPA

V brez pašnem obdobju od poletja vse do novembra (ob toplih dnevih) se pri čebelah srečujemo z nevarnostjo, imenovano ČEBELJI ROP.
V tem obdobju želijo čebele nabrati zadostno zalogo hrane za prihajajoče zimsko obdobje. V naravi nabirajo vse kar diši po sladkorju. Do sladkega zalogaja poskušajo priti na vse možne načine, tudi s silo »NAPADOM«, zato napadajo sosednje čebelje družine, ki so po moči precej slabše in nimajo dovolj močne obrambe - straže.

Močnejša je družina večjo ima potrebo po hrani, iz tega izhaja, da:
ROPAJO PRAV NAJMOČNEJŠE DRUŽINE !

Čebele stikajo okoli čebelnjaka in po sosednjih panjih, če pri vstopu v drugi panj, ne naletijo na odpor (obrambo) torej pridejo v njega in seveda nazaj ven, pomeni to 100% ZAČETEK ROPA! Ena čebela, ki se vrne iz sosednjega panja polna medu povede ostale čebele iz svojega panja v boj, in če čebelar tega dovolj kmalu ne opazi je napadena družina izgubljena. Ko čebele izropajo eno družino potem še z večjo silo iščejo naslednje dokler ne izropajo celotnega stojišča (čebelnjaka). Zgodi se tudi da te najmočnejše družine zaradi ropanja in izgub postanejo šibkejše in postanejo tudi same tarča roparic, mogoče celo sosedovim čebelam.

Čebelar lahko rop opazi, vendar je lahko takrat že prepozno:

 • čebele letajo iz napadenega panja in panja, ki ropa tudi v mraku, ko so v ostalih panjih čebele že mirne – TO JE ZNAK ZA ALARM !
 • na bradah panjev je vse polno čebel, ki se neusmiljeno pretepajo in koljejo,
 • v panju se sliši nenormalno šumenje, podobno kot pred rojenjem,
 • po tleh pred čebelnjakom je polno mrtvih čebel - takrat je že zelo težko kaj storiti, vsaj pri napadenih družinah.
 • Takoj ko opazimo tako početje naredimo sledeče:

 • vsem čebeljim družinam pripremo žrela, napadeni družini smo s tem obrambo precej olajšali,
 • če je spopad že v obliki ROPA, zožamo žrela samo na eno čebelo,
 • pred žrela namestimo prozorna pleksi stekla, da otežkočimo vdor roparicam,
 • celotno pročelje panja operemo s kisom,
 • najdemo družino, ki ropa ostale (z moko potresemo čebele na bradi panja, ki je napaden in opazujemo kam se čebele vračajo),
 • takoj ko opazimo rop (pri hudem ropu lahko čebele izpraznejo panj v nekaj urah), zapremo žrela družine, ki ropa in družine, ki je ropana. Zvečer pa prestavimo roparice na lokacijo vsaj 5km oddaljeno od lastnega stojišča. Paziti moramo, da ni v bližini drugega čebelnjaka.
 • Dostikrat se zgodi, da se napadena čebelja družina napadalkam preda brez odpora. Gre za TIHI ROP, ki ga težje opazimo in preprečimo.
  Največkrat ga opazimo šele takrat, ko je družina že brez medu. Večinoma se to dogaja pri družinah , ki se zelo težko branijo – nimajo obrambnega nagona (trotave in brezmatične). Takšnim družinam moramo pravočasno zamenjati ali dodati matico.

  delavnica

  ZA VEČINO ČEBELJIH ROPOV JE KRIV ČEBELAR SAM Z SVOJIM NEPAVILNIM POČETJEM:

 • nepravilno ravna pri pregledu družin,
 • poliva sladkorno raztopino v čebelnjaku ali ob njem, že samo kapljica sladkorne raztopine lahko izzove rop!
 • krmi čebele podnevi,
 • ima v čebelnjaku slabiče ali brez matične družine.
 • delavnica

  Čebelarji moramo paziti da:

 • imajo čebelje družine v panjih vedno dovolj hrane
 • imamo v čebelnjaku samo močne družine, ki se zlahka ubranijo morebitnemu ropu,
 • v brez pašni dobi ne odpiramo panjev, če pa je to nujno, čebele pregledujemo na hitro zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,
 • da imamo v čebelnjaku kakovostne panje brez razpok,
 • čebele krmimo izključno zvečer ko je že tema in čebele ne letajo več,
 • sladkorne raztopine ne polivamo v ali ob čebelnjaku, niti v okolici 100m in več
 • okoli čebelnjaka NE PUŠČAMO NIČESAR KAR DIŠI PO SLADKORJU !!!
 • ČEBELJI ROP Z LAHKOTO ZANETIMO, LE STEŽKA GA USTAVIMO !